• Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 Praha 7-Holešovice
  • 270 005 666
  • informace@pp7.cz
Na základě vývoje protiepidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a uzavřením škol mají rodiče dětí do 10 let po celou dobu tohoto mimořádného opatření nárok na ošetřovné.
 
Prosíme klienty, rodiče, aby se s žádostí o ošetřovné obraceli na školu, kterou dítě navštěvuje! (praktický lékař tento formulář nepotvrzuje)
 
Nárok na ošetřovné uplatňuje zaměstnanec tiskopisem“Žádost o ošetřovné při péči o dítě do věku 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)”, který vydává ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
 
Zaměstnanec vyplňuje část B tiskopisu a neprodleně jej předává svému zaměstnavateli, který pak doklady pro výplatu dávky odesílá dále na příslušnou OSSZ.