Poliklinika Prahy 7

Poliklinika Prahy 7, dříve Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 vznikla na základě usnesení Obvodního zastupitelstva Prahy 7 ze dne 14.10.1991, číslo M/2/91 podle § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích v souladu s § 10zákona ČNRč. 418/1990 Sb. o hl. m. Praze.

1.1.1992 tak vzniká Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 jako nestátní zdravotnické zařízení léčebně – preventivní péče.

Od února 2018 naše organizace změnila název a sídlo na Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V současné době Poliklinika Prahy 7 poskytuje:

  • poskytování léčebné a preventivní péče
  • poskytování rehabilitační péče pro děti a dospělé

Ředitelství

 


doc. MUDr. Eduard Kučera CSc.
ředitel
 
Telefon: 270 005 646
Email: reditel@pp7.cz

Sekretariát

 


Katarína Šťastná
finanční a mzdová účetní
 
Telefon: 270 005 539
Email: uctarna@pp7.cz

Recepce a údržba

 


Iveta Chmelová
recepční
 
Telefon: 270 005 666
Email: informace@pp7.cz

 

 

zástupce ředitele
 
Telefon:
Email:

 
 

 

Martina Baierová
provozní a personální manažerka
 
Telefon: 270 005 667
Email: sekretariat@pp7.cz  

 
 
 
 
 


Iveta Kubešová
recepční
 
Telefon: 270 005 666
Email: informace@pp7.cz

PhDr. Alexandra Machková
odborný zástup pro obor klinické psychologie
 
Telefon: 270 005 566
Email: psychologie@pp7.cz

 
 

 

Linda Rysová
odborná asistentka
 
Telefon: 270 005 668
Email: asistentka@pp7.cz

 
 
 
 

 

Pavel Kos
údržbář