• 12 ŘÍJ 20

  VYSOKOVÝKONNÝ LASER

  BTL – 6000 je neinvazivní terapeutický přístroj. Je určen pro lokální stimulaci biologické tkáně prostřednictvím emise záření v infračerveném spektru. Stimulace tkáně způsobuje urychlení lokálního hojení, zvýšení metabolismu a analgetickou reakci.

  INDIKACE

  • přítomnost bolestí (např.sy bolesti zad, sy CB bolesti, bolesti v rameni)
  • zánět šlach, poranění rotátorové manžety, artróza, artritida, epokondylitida, ruptury svalů, šlach, spouštěcí body hlubokého svalstva
  • kalcifikace subakromiální burzy, ostruha patní kosti
  • paréza, karpální tunel
  • jizvy, opary, hematomy
  • distorze a sportovní zranění

  PROFIL PACIENTA

  Přístroj je určen pouze pro dospělé pacienty. Pacient nesmí vykazovat známky stavů popsaných v kontraindikacích.

  KONTRAINDIKACE

  • Psychická onemocnění
  • Zásadní systémová onemocnění – např. neléčený Diabetes mellitus
  • Neléčená hypertenze
  • Těhotenství
  • Fotosensivita, tetování a pigmentace v oblasti léčené plochy, která by mohla vést k rozdílné úrovni absorbované záření
  • Medikace podněcující citlivost na světlo
  • Léčba dané oblasti pomocí injekční aplikace nebo kortikosteroidů v posledních 3 měsících, dlouhodobé užívání kortikosteroidů
  • Aktivní onemocnění srdce
  • Pagemaker
  • Léčba antikoagulancii, krvácivé poruchy
  • Krvácení v léčebné oblasti
  • Porucha endokrinních žláz
  • Dřívější karcinomové a jiné maligní onemocnění
  • Horečnaté stavy a vážná onemocnění, chronické infekční onemocnění
  • Kovové implantáty v léčebné oblasti
  • Kochleární implantáty
  • Epilepsie