• 17 BŘE 22

    Vzhledem k nastalé situaci na území Ukrajiny, bychom se i my, jako Poliklinika Prahy 7 chtěli připojit k pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům, kteří přicházejí a budou přicházet na území naší republiky a našeho hlavního města.

    Do odvolání bychom jim chtěli nabízet bezplatně neodkladnou lékařskou péči a to do okamžiku, kdy získají tzv. status strpění a bude jim vystaven „Tuzemský průkaz s plnou péčí v ČR“. Na základě tohoto náhradního průkazu, bude držiteli poskytována zdravotní péče v plném rozsahu z veřejného zdravotního pojištění.

    Momentálně máme informace, že Ministerstvo zdravotnictví schválilo postup pro očkování občanů ukrajinské národnosti proti Covid-19. Jedná se o ukrajinské občany, kteří ještě nemají pojištění a nemají tzv. status strpění. V tomto případě mohou být naočkování v režimu diplomat.

    Při návštěvě polikliniky prosíme o doprovod osoby, která bude schopná tlumočit vzájemnou komunikaci. Není v silách našeho pracoviště zajistit komunikaci v ukrajinštině.