• 23 LIS 21

  Naše ordinace je vybavena moderními kryalizačními i elektrokoagulačními přístroji.  Tyto moderní přístroje umožňují cílenou  léčbu virových bradavic.

  Věděli jste že?

  HPV infekce

  Papilomaviry označované zkratkou HPV jsou původcem virových bradavic, jednoho  z nejčastějších kožních onemocnění vůbec . Zkratka HPV vznikla z anglického názvu human papilloma virus. Existuje více než 100 typů těchto virů. Změny na kůži a sliznicích vyvolává pouze část z nich. Některé z nich mohou vyvolávat nádorová onemocnění pohlavních orgánů a proto si tato skupina onemocnění zaslouží zvýšenou pozornost

  Způsob přenosu

  K přenosu virových bradavic  např na rukou nebo na nohou  dochází mezi lidmi navzájem – osobním kontaktem, předměty, chodidla mohou být infikována např. z podlah ve společných sprchách. Zachycení bradavic napomáhají praskliny kůže.

  K přenosu pohlavních bradavic – virových kondylomů dochází sexuální cestou , kondylomy jsou vysoce nakažlivé. Předpokládá se , že část lidí jsou přenašeči viru, aniž by sami měli projevy slizničního onemocnění.

  Vzhled onemocnění

  Bradavice jsou zprvu drobné výrůstky se zhrubělým povrchem. Na chodidlech se bradavice zanořují do hloubky. Na obličeji se někdy vyskytují v hustém výsevu jako tzv. ploché bradavice. Virové kondylomy jsou zprvu drobné výrůstky hladkého povrchu postihující především sliznici pohlavních orgánů , pokožku v okolí pohlavních orgánů, postupně se mohou květákovitě rozrůstat.

  Průběh onemocnění

  Průběh onemocnění je individuální , v některých případech mohou bradavice po určité době ustoupit samovolně i bez léčby. U osob s oslabeným imunitním však může být průběh onemocnění dlouhodobý. Komplikované bývá často postižení pokožky chodidel, kde bradavice mohou být při došlapu bolestivé. Nemocný přenáší bradavice nezřídka postupně i na další lidi.

  Domácí léčba

  U běžných bradavic lze použít k prvotní léčbě desinfekční a leptací přípravky volně prodejné v lékárnách. Jejich aplikace však vyžaduje nejen velkou trpělivost, ale i velkou opatrmost – snadno mohou podráždit pokožku v okolí bradavic. Tyto prostředky nejsou určené k léčbě virových kondylomů. Záměna  bradavic je možná se stařeckými bradavicemi, otlaky, někdy i s mateřskými znaménky nebo kožními nádory. Často přesnou diagnózu musí stanovit lékař.

  Léčba odborným lékařem a prevence

  Léčebné postupy užívané v lékařských ordinacích jsou účinnější a přesnější než domácí léčba. Aplikace tekutého dusíku je tradiční osvědčená metoda, označuje se též jako zmražování , vypalování nebo kryalizace.    Někdy je třeba bradavice odstranit elektokoagulací, případně chirurgicky. Pohlavní bradavice jsou často léčeny ve spolupráci s lékaři dalších odborností, především gynekology a urology. 

  U vytrvalých případů virových bradavic může být vhodné  posílení imunitního systému  léky, které zvyšují obranyschopnost.

  Velkým pokrokem v prevenci  HPV infekce je možnost očkování . Očkovací látky jsou zaměřeny na prevenci proti rizikovým typům HPV , které mohou vést např. i ke vzniku rakoviny děložního hrdla. Očkování je prováděno u mladistvých, týká se nejen dívek ale rovněž chlapců ve věku . Poraďte se o této možnosti s vaším praktickým dětským lékařem

  Další informace Vám rádi poskytneme v dermatologické ordinaci Polikliniky Prahy 7.