• Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 Praha 7-Holešovice
 • 270 005 666
 • informace@pp7.cz
  • 06 BŘE 20

  Koronavirus – informace a opatření

  Přinášíme vám informace o epidemii koronaviru a souvisejících opatřeních.

  Aktuální situace 

  V ČR dále přibývá osob nakažených koronavirem. Všechny případy onemocnění, včetně těch, které se vyskytly v Praze, byly podchyceny včas, lidé jsou izolováni a nepřetržitě probíhá epidemiologické šetření a testování osob. Aktuální data ohledně výskytu koronaviru v ČR naleznete zde.

   

  6. 3. 2020: Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. 

  S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

  Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

  Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Více informací naleznete zde.

   

  Denně jsou pro informování občanů k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106 a 725 191 367, které fungují v nepřetržitém režimu.

  Pražané se mohou obracet také na infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin – další kontakty zde

   

  Denně aktualizovaný přehled zasažených oblastí naleznete zde.

  Zároveň upozorňujeme, že tísňové linky 112 a 155 slouží k nouzovým účelům a nikoli k informování obyvatel o koronaviru. Za tímto účelem se, prosím, obracejte na infolinky uvedené výše. 

   

  Přijatá opatření v Praze 7

  Praha 7 veškeré informace, doporučení a opatření zprostředkovává školám a školkám, které dále informují rodiče, především o postupu při návratu z jarních prázdnin v zasažených oblastech. V pravidelném kontaktu je městská část také s Poliklinikou Praha 7 a Pečovatelským centrem Praha 7, kde jsme požádali o omezení návštěv u klientů.  

  Protože obyvatelé (nájemníci) domů s pečovatelskou službou (bytů zvláštního určení) patří k nejzranitelnější věkové kategorii a koronavirus pro ně znamená velké riziko, prosíme o omezení návštěv v těchto bytech  na nezbytné minimum. Ze stejného důvodu, tj. z důvodu prevence, ruší Pečovatelské centrum Praha 7, po zralé úvaze, do odvolání (minimálně však na dva týdny) všechny doprovodné  programy v Domech s pečovatelskou službou . Týká se to jak pravidelných lekcí (zdravotní cvičení, trénink paměti atd.), tak jednorázových programů.

  Přehled dalších zrušených akcí pro veřejnost na území Prahy 7 naleznete zde.

  Situaci nadále pečlivě sledujeme a budeme vás o vývoji informovat.

   

  Informace k případům pneumonie spojené s novým koronavirem průběžně publikuje:

   

  Ministr zahraničních věcí žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd https://drozd.mzv.cz, aby je mohli v případě potřeby kontaktovat.

  V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo‘ Eugenao).Uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo Doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji.

   

  Information for foreigners

   

  Základní informace ke koronaviru

  Co je koronavirus? 

  Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace – genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

  Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

  Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou – kapénkovou infekcí – z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

  Jak moc je nebezpečný?

  Je nebezpečnější než chřipka?  Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

  Co koronavirus způsobuje za potíže?

  Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

  Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

  Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

  Jak se léčí? 

  Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

  Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

  Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

  Existuje nějaká prevence?

  Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

  Koronavirus – informační leták

  Koronavirus – informační leták 2

  Co dělat při cestě z oblastí nákazy

  Jak si správně mýt ruce

  Doporučená opatření na pracovišti