• 05 KVĚ 21

    Prosíme všechny pacienty, kteří se objednávají na plicní oddělení v rámci tzv. postcovidového stavu, kteří byli propuštěni z lůžkového zařízení, aby k vyšetření přinesli:

    1. propouštěcí zprávu z nemocnice

    2. RTG snímek plic nahraný např. na CD nosiči