V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je pro účely celostátní evidence vystavených karantén využíván systém eNeschopenek. V případě vystavení eNeschopenky z důvodu nařízené karantény je tato skutečnost do neschopenky klienta vždy zaznamenána – do kolonky profese je uvedena poznámka KARANTÉNA.

Vystavení karantény formou eNeschopenky v žádném případě neznemožňuje klientovi vykonávat svou práce tzv, v režimu home-office, pokud se tak domluvil se svým zaměstnavatelem. V tomto případě náleží zaměstnanci i nadále mzda v plné výši. Veškeré potřebné doplňkové hlášení o odpracovaných hodinách na home-office uvádí zaměstnavatel na příslušných tiskopisech ČSSZ.

Klient je povinen po dobu nařízené domácí karantény dodržovat všechna její pravidla.

Proto upozorňujeme klienty, že praktický lékař pro dospělé je povinnen vystavit karanténu formou eNeschopenky. Ostatní záležitosti spojené s prací v režimu home-office jsou již pouze na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není možné je řešit s praktickým lékařem.