Objednání na vyšetření

1) K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti objednávají. Objednání není nutné na chirurgii, na rentgen v rámci RDG oddělení a k praktickému lékaři v časech určených pro nemocné pacienty.

    a) ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy;

    b) čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, odkdy je pacient přítomen v čekárně.; časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné požadavek co nejvíce specifikovat. Např. pokud se objednáte na standardní ošetření, nebude obvykle možné provést prohlídku k vystavení jakéhokoliv potvrzení (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, příspěvek na péči apod.), a to proto, že každá prohlídka představuje jiný čas u sestry a jiný u lékaře;

  • vzhledem k charakteru a chodu ambulancí může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:
  • Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.
  • Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.
  • Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.
  • Jiné nepředvídatelné situace.

Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.

3) Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně nebo telefonicky průběhu ordinační doby ambulance.

4) Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

5) Postup výše popsaný, se může změnit při mimořádných epidemiologických situacích, kdy je potřeba se řídit aktuálně zveřejněnými pokyny vedení PP7

 
Vyvolávací systém

V Poliklinice je instalován vyvolávací systém, který mají povinnost používat jak pacienti, tak lékaři.  Při vstupu do budovy si pacient vytiskne pořadový lísteček dle charakteru vyšetření pro danou ambulanci.  Toto platí jak pro objednané, tak pro neobjednané pacienty.

V případě chirurgického oddělení je kromě použití vyvolávacího systému ještě nutné se nahlásit sestře zaklepáním na dveře ordinace a vyčkáním příchodu sestry. Vzhledem k charakteru výkonů chirurgického oddělení zde pořadí pacientů určuje vždy lékař na základě posouzení akutnosti ošetření.

Čekání na vyšetření

Pacienti čekají na vyšetření ve vstupní hale u recepce anebo v čekárně dané ambulance, která je volně přístupná od začátku do konce ordinační doby.

Pořadí vyšetření

Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží každého příchozího a dle vlastního odborného posouzení nebo v případě potřeby po konzultaci s lékařem určí pořadí vyšetření pacientů Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace, pokud možno v pořadí příchodu. Pracovníci zdravotnického zařízení se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat. V obou případech je nutné při vstupu do PP7 vytisknout pořadové číslo ve vyvolávacím systému.

Průběh vyšetření

Vyšetření provádí lékař zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Některá pomocná vyšetření (např. zrak) mohou být prováděna zdravotní sestrou v čekárně. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby