Porucha čichu a chuti u COVID-19

Jedním ze základních příznaků onemocnění Covid-19 je porucha čichu a chuti.
Čti více

COVID-19 a kožní problematika

Virová onemocnění jsou často provázena kožními změnami, typické projevy mají například plané neštovice, zarděnky nebo spalničky ale i mnoho dalších.Při onemocnění COVID-19 nejsou kožní změny jednotné a jejich výskyt se udává u necelých 20 % pacientů, některé studie uvádějí i nižší procenta.
Čti více

COVID-19 z pohledu rehabilitace

Řada pacientů, kteří prodělali onemocnění Covid-19 může mít i několik měsíců zdravotní následky, které se týkají především dýchacího systému. Jsou to především dýchací obtíže, a to zejména v zátěžových situacích, zkrácený dech, dušnost, kašel, bolesti na hrudníku. Nelze opominout i zvýšenou únavnost, pokles fyzické kondice a negativní vliv na psychiku. Uvedené potíže souvisí s funkčními i strukturálními změnami plicní tkáně.

Čti více