• Františka Křížka 683/22, Praha 7, 170 00 Praha 7-Holešovice
  • 270 005 666
  • informace@pp7.cz

 

Porucha čichu a chuti u COVID-19

Jedním ze základních příznaků onemocnění Covid-19 je porucha čichu a chuti. Podáváme základní informace, které mají sloužit jako návod k diagnostice a léčbě poruch čichu v období pandemie Covid-19. Současně Vás chceme informovat o probíhajícím projektu s názvem: Dotazník o vyšetření čichu v době epidemie Covid-19 s využitím telemedicíny.

Základní informace o poruše čichu a chuti

Porucha čichu je u nemocných (Covid 19) velmi častá (přibližně 60 % osob udává poruchu čichu). Velmi často se objevují parosmie (změněné vnímání pachových látek). Závažná porucha čichu (anosmie) byla zjištěna asi u pětiny nemocných se zhoršeným čichem. Poruchy čichu v důsledku onemocnění Covid 19 řadíme do provirových poruch čichu.

Anamnesticky udaná porucha čichu a chuti nemusí odpovídat skutečné funkci těchto smyslů, doporučuje se proto poruchy objektivizovat. Vhodné je použití Testu parfemovaných fixů, který je levný, dostupný a pacienti si vyšetření mohou provést i sami.

Diagnostika poruch čichu

Anamnesa je velmi důležitá, typicky vzniká porucha čichu v průběhu onemocnění Covid 19 s dalšími symptomy nebo může být jediným příznakem nemoci. Důležitý je dotaz na změněné vnímání pachových látek (parosmie), nebo vnímání zápachu bez přítomnosti pachové látky v prostředí (fantosmie). Obojí se u provirových poruch vyskytuje. Typicky je porucha čichu oboustranná. Jednostranná porucha čichu musí být vždy vyšetřena ORL specialistou. Porucha chuti, kterou pacienti udávají, může souviset s tzv. retronasální poruchou čichu (pacient necítí pach konzumované stravy). Proto tvrdí, že mu jídlo nechutná. Důležitý je dotaz, zda pacient cítí chuť slanou, sladkou, hořkou a kyselou, tedy cílený dotaz na chuťové vjemy.

Objektivní vyšetření ORL specialistou není nutné v průběhu akutních symptomů, lze je doporučit s odstupem asi 4týdnů po prodělané nemoci. Při přetrvávání poruchy čichu je nutné vyšetřit endoskopicky dutinu nosní a vyloučit tak jinou příčinu (např. chronickou rhinosinusitidu s polypy).

Laboratorní vyšetření není nutné. Pokud se dostaví pacient s poruchou čichu bez anamnesy virového onemocnění, lze indikovat odběry (žilní krev) na protilátky proti SARS CoV-2.

Nově pacientům nabízíme provedení vyšetření čichu pomocí Testu parfémovaných fixů (viz https://cich.info).

Léčba poruch čichu

Spontánní úprava se uvádí v 83-90 % případů.

Čichový trénink je jedinou léčebnou metodou s prokázaným efektem u povirových poruch čichu. Doporučuje se každé ráno a večer čichat ke čtyřem vůním (růže, eukalypt, hřebíček a citron) po dobu alespoň 5 minut. Ideální je každodenní zápis o stavu čichu do diáře pacientem. Efekt čichového tréninku se nedostavuje okamžitě, doporučeno je provádět trénink 32 týdnů. Látky lze v průběhu měnit.

Případná medikamentosní léčba je v rukou lékaře, její efekt je však sporný nebo prokázán nebyl.

Dotazník a vyšetření čichu v době pandemie Covid-19 s využitím telemedicíny

Projekt České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se snaží odpovědět na otázky, jak častá porucha čichu je, jak je závažná, u jaké části pacientů se zcela upraví a jaká léčba je skutečně efektivní.

Jaký je postup? Každému pacientovi s onemocněním Covid, který zažádá o účast ve studii, je zaslán Test parfémových fixů k objektivizaci poruch čichu. Pacient si čich vyšetří a zašle výsledek elektronickou formou. S odstupem 3-6 měsíců je pak plánováno vyšetření kontrolní.

Testy k vyšetření čichu jsou pacientovi zasílány zdarma. Již nyní se do projektu přihlásilo více než tisíc osob a proto byla vyhlášena veřejná sbírka na podporu projektu. Finance budou sloužit k nákupu testů (Test parfémových fixů vyvinutý v ČR), jejich distribuci a zpracování výsledků z vyšetření.

Bližší informace k poruše čichu a projektu vyšetření čichu v době pandemie Covid-19 naleznete na stránkách www.cich.info.

 

COVID-19 a kožní problematika

Virová onemocnění jsou často provázena kožními změnami, typické projevy mají například plané neštovice, zarděnky nebo spalničky ale i mnoho dalších.

Při onemocnění COVID-19 nejsou kožní změny jednotné a jejich výskyt se udává u necelých 20 % pacientů, některé studie uvádějí i nižší procenta.

V časném období se může jednat o projevy podobné kopřivce, v jiných případech mají podobu drobných červených hrbolků, puchýřků nebo začervenalých plochých ložisek. Tato ložiska jsou často svědivá a vyskytující se na libovolné části těla, jejich ústup nastává samovolně v řádu několika dnů

S odstupem více dní od začátku onemocnění COVID-19 mohou být patrné změny označované jako tzv. covidové prsty. Jedná se o červené hrboly patrné zejména na prstech dolních končetin, na dotek mohou být bolestivé nebo mohou svědit, prsty mohou být začervenalé a oteklé Vyskytovat se mohou i na prstech rukou nebo v jiných méně typických oblastech, například na patách. Ústup projevů může trvat i několik týdnů. Při výraznějších potížích je vhodná návštěva lékař, který Vám může předepsat léky k místnímu ošetřování s protizánětlivým účinkem.

U jiných infekčních onemocnění se tento typ kožních změn obvykle nevyskytuje, a proto jejich výskyt může napomáhat stanovení správné diagnózy.  Pokud u sebe pozorujete ložiskové zarudnutí a otok na prstech nohou nebo na prstech rukou, a to i pokud nemáte jiné zdravotní potíže, pak je třeba informovat o této skutečnosti Vašeho lékaře, může se jednat o izolovaný projev onemocnění COVID-19 u bezpříznakových nosičů
 

COVID-19 z pohledu rehabilitace

Řada pacientů, kteří prodělali onemocnění Covid-19 může mít i několik měsíců zdravotní následky, které se týkají především dýchacího systému. Jsou to především dýchací obtíže, a to zejména v zátěžových situacích, zkrácený dech, dušnost, kašel, bolesti na hrudníku. Nelze opominout i zvýšenou únavnost, pokles fyzické kondice a negativní vliv na psychiku. Uvedené potíže souvisí s funkčními i strukturálními změnami plicní tkáně.

Správné dýchání a dýchací cviky mohou zlepšit poruchy dýchacích funkcí, a to zejména pokud na plicích nevznikly závažnější organické změny plicního parenchymu. Správné dýchání též lépe navozuje pocit relaxace, zlepšuje držení těla a napomáhá při většině rehabilitačních cvičení i samotné fyzioterapeutické léčbě. Nesprávné a nedostatečné dýchání vidíme často u seniorů, a to dýchání mělké, zrychlené, často i ústy místo nosem. U akutních a závažnějších stavů, kdy je pacient upoután na lůžko lze doporučit i ležení na břiše což umožňuje lepší prodýchání a to hlavně dolních částí plic.

Základem dýchacích cviků je nácvik správného dýchání. V rehabilitační praxi se nejčastěji setkáváme s nesprávným stereotypem dýchání nazývaným „Horním typem dýchání“, při kterém se aktivují převážně pomocné svaly dýchací, a to horní trapézy a zdvihače lopatky. Současně dochází ke zvýšenému zvedání ramen i hrudníku, žebra mají omezenou pohyblivost. Dýchání je tedy omezené, povrchní a to zejména v jeho výdechové fázi. Správný stereotyp dýchání je dýchání do celého hrudníku pomocí tzv. „Bráničního dýchání“. Správně tedy dýcháme do celého hrudníku, při nádechu bránice klesá, čímž umožňuje plicím dostatečný prostor k rozepínání. Při výdechu břišní svaly bránici zvedají a tlačí proti plicím, čímž umožňují vypuzení vzduchu z plic. Výdech by měl být delší než nádech.

Obrázky správného a nesprávného stereotypu dýchání podle Raševa
1)Nesprávné dýchání – horní dýchání se zvedáním ramen 2) Správné dýchání – počátek nádechu do břicha a konečný stav

 

 

 

 

 

 

Dále uvedeme příklady některých vhodných dýchacích cviků. Doporučujeme každý cvik opakovat 2 až 3x.
1. Sed, chodidla opřená o zem, jedna ruka je dlaní opřena o břicho, druhá o hrudník. Postupně se nadechujeme, břišní stěna se vyklenuje a při výdechu břicho klesá. Pokud přidáme při výdechu stažení hýžďových svalů posilníme tím i břišní svaly

2. Sed, případně i stoj, přiložíme ruce na žebra ze strany v dolní části hrudníku. Při nádechu se hrudník rozšiřuje, při výdechu klesá. Stejný cvik provedeme v horní části hrudníku

3. Sed, kolena a předloktí opřená o stěnu. S nádechem hrudní páteř vyhrbíme, s výdechem se vrátíme do původní polohy. Cvik je vhodný též pro uvolnění hrudní páteře a žeber

4. V dalším cviku využijeme overball. Sed, nohy na šířku pánve, overball uchopíme mezi dlaně. S nádechem vzpažíme, s výdechem připažíme.