V případě, že naše poliklinika má smlouvu s Vaší pojišťovnou (111, 201, 205, 207, 209, 211, 213), vyšetření a ostatní zdravotní výkony a služby s tím spojené jsou většinou hrazené Vaší pojišťovnou. Pokud Vaše pojišťovna smlouvu s naší poliklinikou nemá, či se jedná o výkon/službu, která není hrazena pojišťovnou, je třeba za výkon/službu zaplatit.

Ceny výkonů a služeb prováděných v rámci naší polikliniky naleznete v cenících, které jsou k nalezení na stránkách jednotlivých ordinací, nebo skrze odkazy níže.

Ceník – Chirurgie
Ceník – Dermatologie
Ceník – Diabetologie
Ceník – Gynekologie
Ceník – Kardilogie
Ceník – Klinická psychologie
Ceník – Neurologie
Ceník – ORL (ušní, nosní, krční)
Ceník – Ortopedie I
Ceník- Ortopedie II
Ceník – OTRN (plicní)
Ceník – Praktický lékař
Ceník – RDG
Ceník – Rehabilitace